مدرسه علمیه ثقلین تهران

وابسته به حوزه علمیه قم

مدرسه علمیه ثقلین تهران

وابسته به حوزه علمیه قم

مدرسه علمیه ثقلین تهران

کلیه حقوق این سایت اینرنتی متعلق به مدرسه علمیه ثقلین استان تهران می باشد.
و به منظور دسترسی و ارتباط بهتر با مدرسه علمیه ثقلین شهر تهران راه اندازی شده است.

حجت السلام و والمسلمین شیخ حسین ابراهیمی
تولیت معزز مدرسه علمیه ثقلین تهران

تولیت مدرسه علمیه ثقلین تهران در اجلاس اساتید حوزه تهران