مدرسه علمیه ثقلین تهران

وابسته به حوزه علمیه قم

مدرسه علمیه ثقلین تهران

وابسته به حوزه علمیه قم

مدرسه علمیه ثقلین تهران

کلیه حقوق این سایت اینرنتی متعلق به مدرسه علمیه ثقلین استان تهران می باشد.
و به منظور دسترسی و ارتباط بهتر با مدرسه علمیه ثقلین شهر تهران راه اندازی شده است.

مدرسه علمیه ثقلین تهران وابسته به حوزه علمیه قم

تربیت طلبه در سال تحصیلی 94-95 درسطح یک و پایه های یک، دو، سه، شش

آدرس : استان تهران - تهران انتهای رسالت شرق نرسیده به اتوبان شهید باقری روبه روی شرکت متروی تهران کوچه شهید احمدیان

کد پستی : 1685635511

تلفن :
02177298886